פיתגורס קידס

מרכז לימודי יצירתי לילדים אחר שעות בית הספר