כתב היד של הסטודיו, מאופיין בניקיון צורני ועושר רעיוני, המשתלבים זה בזה, ויוצרים שפה מקורית, יצירתית, ייחודית ואותנטית לכל פרוייקט.  

סגנוננו המובהק, מושפע מהשקפת עולם פלורליסטית, והמרחבים יאופינו תמיד בתחושת זרימה, חופש ונינוחות.

בכל מרחב אותו נעצב, תיווצרנה "נקודות עניין" העובדות על כל החושים, ואשר תעוררנה בנו עניין, תשוקה ואושר.