"הריגוש הארכיטקטוני נוצר כאשר היצירה מצלצלת בכם בהתאמה עם יקום שאנו כפופים לחוקיו, מכירים בהם ומעריצים אותם. כאשר היחסים מתממשים אנו נלכדים ביצירה. ארכיטקטורה היא יחסים. יצירה טהורה של הרוח". 
לה קורבוזייה


החופש להיות

אנו מאמינים כי חלל נועד לרגש אותנו, לעורר חוויה. ללכוד אותנו ברגעים, לתת לנו להרגיש: חופש. החופש להיות !  
חלל המדבר את שתפנו הרגשית, ויוצר ביננו לבינו דו שיח מעצים.