מתוך ראיון,  בתכנית העיצוב של ארנה ומינה
http://www.askimo.com/VideoIndex/View/5181